www.consector.se – Att få ut ett tydligt budskap

Under våren har vi fått möjligheten att arbeta med flera företag inom den finansiella sektorn. Det handlar delvis om lån och krediter mot privatpersoner men även fakturaförsäljning och administrativa uppgifter. Även om det finns likheter med att jobba med annonser mot privatpersoner eller mot företag så finns det även tydliga skillnader. Till stor del handlar det om vilken uppfattning de förväntade kunderna idag har om varumärket och den tjänst som erbjuds.

Ett företag inom denna bransch är Consector. Företaget grundades 2014 och har som mål att ”förbättra privatpersoners hela lån- och kreditengagemang”. Detta genom en gratis jämförelsetjänst som bland annat jämför privatlån hos ett flertal aktörer så att kunden hittar bäst villkor.

Öka allmän kunskap

Trots att låneförmedling har funnits i över tio år i Sverige är det förvånansvärt att så många fortfarande inte vet vad tjänsten innebär. Ett nyckelord när vi byggde annonser var därmed att förmedla ett tydligt budskap om vad som tjänsten innebär.

Ett flertal kreditföretag jobbar i sin marknadsföring med ”Låna till renovering” eller ”Låna till ditt drömprojekt”. Med andra ord att lån kan vara ett enkelt sätt att få det bättre i vardagen. Så skulle även Consector kunnat marknadsföras med tanke på att de förmedlar lån. Men låneförmedling handlar inte främst om att låna pengar. Det handlar om att jämföra lån. Det är även den skillnaden vi valt att fokusera extra på.

Annonserna har därför byggt utifrån tydlig information. Det främst utifrån tre ”fraser”.

Förbättra dina lånevillkor

Dessa tre ord kan sammanfatta hela affärsidén med Consector. Målet är att kunna jämföra lån från flera kreditgivare, ge förslag på bäst kreditkort utifrån individens behov osv. Att förbättra lånevillkoren så att kunden sparar pengar.

Samla dina lån och krediter

Egentligen handlar detta om samma sak som ovan – att förbättra lånevillkoren. Men här blir det ännu tydligare hur detta sker. Genom att samla sina krediter i ett större lån skapar betydligt bättre lånevillkor.

Enkelt Säkert Kostnadsfritt

Tre ord som snabbt och tydligt förmedlar hur Consector bör upplevas av de som använder tjänsten. Det är enkelt, det går snabbt och är helt gratis. När det gäller finansiella tjänster överlag vilar många på ”det trygga och beprövade”. De går till sin vanliga bank och tecknar lånet. Det är den tryggheten som behöver nå kunden så att man vågar välja en ny väg. Det är till och med enklare och snabbare att teckna lån via Consector än via den vanliga storbanken.

Consector vill vara ett tydligt alternativ när lån och krediter ska jämföras. En tydlighet vi har valt förmedla.

 

  •  Vi skulle varmt rekommendera OKAII till alla som tycker att kvalitet är viktigt.

    Kevin SmithCool Company

 

Varför är kunderna inte nöjda? Ett kundcase från bankvärlden

Kundcase – Banken

Sedan 1989 har Kvalitetsindex genomfört undersökningar gällande hur kunderna upplever bankernas tjänster och bemötande. Det man mäter är kundnöjdhet inom Sparande, Bolån, Fastighetslån och Privatlån.

Även om det genomsnittliga resultatet varierat något år från år så är det ett dalande resultat från 2010 och framåt.

I slutet av 2016 publicerades sammanfattningen över året och det var då framförallt två punkter som lyftes fram som ”Branschutmaning”

Det första var ”Den digitala paradoxen”. Kunderna är överlag mycket nöjda med den digitala plattform de utför sina bankärenden på. Här ges i stort sett toppbetyg. Men samtidigt saknar många den personliga relationen. Det sammanfattas med ”Men någonstans har den mänskliga relationen gått förlorad på vägen”. Hela 50% anser att den snabba digitaliseringen inte är till bankernas fördel.

Det andra var ”Tydlighet och ärlighet”. Många upplever det svårt att jämföra olika tjänster och krångligt att förstå vad de egentligen kostar. Bland annat lyfts det problem fram inom låne-och sparrelaterade tjänster.

Med ett vikande förtroende för bankerna överlag, en minskad personlig relation och en upplevelse att prissättning är snårig finns alltså mycket att jobba med hos bankerna. Undersökningen visade även att storbankerna hade sämst resultat på ett flertal punkter.

När marknadsföringen möter verkligheten

Med ovan nämnda information kommer frågan direkt ”Hur bygger man upp ett förtroende hos kunden igen?” En kund som inte är nöjd kommer snart leta sig vidare till en annan aktör. Det var den frågan vi lät ligga till grund för det arbete vi sedan genomförde till en av de större bankerna på den svenska marknaden.

Förtroende handlar till stor del just om personliga relationer och ärlighet. De två punkter som bankerna fick svidade kritik på. I ett sånt läge kan viss marknadsföring till och med skapa motsatt effekt och det blir extra viktigt att verkligen binda ihop marknadsföringen med vad som verkligen erbjuds. Inte vad banken tycker sig erbjuda – utan vad kunden anser sig bli erbjuden av banken.

Även om det finns mängder av finansiella tjänster, olika slags lån och kontomöjligheter så tror vi att det viktigaste är att gå ett steg tillbaka . Att forma annonser som känns personliga. Men även som återspeglar de personliga möten som man kan förvänta sig som kund.

Vad är bankens styrka? Hur tydlig är man att förmedla det? Uppenbarligen inte tydlig alls med tanke på de usla resultat som undersökningen visade. Marknadsföring kan delvis handla om att skapa tydlighet och transparens – men sen måste det även upplevas av kunden när man är i kontakt med banken.

Att kunna utgå från sådan genomarbetat statistik som kvalitétsindex är något av en lyx. Det är sällan man får så mycket statistik serverat på fat när man ska arbeta med marknadsföring åt ett företag. Denna gång blev det också väldigt tydligt vad man bör arbeta extra med, trovärdighet, transparens och personlig relation.